skip to Main Content

VÅRA TJÄNSTER

NYANSTÄLLD CHEF

Organisationer ställer idag stora krav på den nyanställda chefen i form att den snabbt ska vara självgående och kunna läsa in kultur och organisation för att leda verksamheten. Som nyanställd chef upplevs det mesta för första ”gongen” – nya personer, nya rutiner, och nya miljöer. Allt det nya tröttar samtidigt som det är stimulerande och utmanande. Det nya måste sorteras och prioriteras för att bli greppbart.

GongGång är ett systematiskt coachingprogram för nyanställda chefer, erfarna såväl som oerfarna. GongGång genomlyser områden som:

 • kärnverksamhet
 • kommunikation
 • personalkompetenser
 • verksamhetsutveckling
 • individuell utveckling

Vid tolv tillfällen under ett drygt år träffar du oss och arbetar med det som hänt och det som planeras hända framöver. Överordnad chef är delaktig i programmet som förstärker och länkar i organisationens tänk. Tillsammans arbetar vi fram en vision och personlig utvecklingsplan.

Allt det du gör en första ”gong”, gör du även en andra gång, en GongGång.

NYA LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen är motorn i organisationens utveckling. Om motorn går på halvfart på grund av återkommande omstarter påverkas resultaten i hela organisationen. KCNC utvecklar och stärker ledningsgrupper genom att fokusera på de områden som är avgörande för ett framgångsrikt ledningsarbete.

Tre utvecklingsområden återkommer ofta i våra uppdrag:

 • Forma en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete genom att bland annat klargöra ledningsgruppens uppdrag och målsättningar.
 • Skapa effektiv samverkan inom gruppen genom att stärka tilliten och ta vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.
 • Utveckla ledningsgruppens förmåga att identifiera de mest angelägna strategiska frågorna och driva framgångsrikt utvecklingsarbete i organisationen.

Ledningsgruppens helhetssyn blir avgörande för att bibehålla och förtydliga riktningen.

INTRODUKTIONSUTVECKLING

KCNC genomför en översyn av organisa­tionens introduktion för ny­anställda chefer. Efter genomförs översyn säker­ställer vi hur organisa­tionen kan uppnå en ökad verknings­grad och förbättra interna förutsätt­ningar. Det blir till byggstenar för ett hållbart ledarskap.

Översynen utgår från nuvarande introduktionsprogram och styrdokument där vi analyserar dess styrkor och svagheter. Utifrån det tar vi fram en konkret handlingsplan som innehåller:

 • Stöd till organisationen för ökad verkningsgrad vid introduktion av chef det första året.
 • Säkerställande av att alla nödvändiga styrdokument är begripliga och hanterbara.
 • Säkerställande att systemet för introduktionsprogrammet följs och arbetas efter.

Inspirationsdagen för personalgrupper

Du kan även boka vårt inspirationsseminarium Från tomgång till framgångAlltfler upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen. Under en halv- eller heldag lockar vi fram det som fungerar, hittar sätt att göra mer av det och på så sätt skapa en bättre framtid. Det blir en lustfylld dag med inspirerande övningar, så som Positivt skvaller och Framtidsbrevet, reflektioner och grunderna i det lösningsfokuserade förhållningssättet.

Inspirationsseminariet passar för både chefs- och personalgrupper. Vi anpassar upplägget efter dina önskemål, ring 0705-361669 (Stefan) eller maila: info@kcnc.se

Läs mer här om inspirationsseminariet.

 

Back To Top