skip to Main Content

VÅRA BÖCKER

KCNC är författare till två böcker. Den första är Ny som chef inom vård och omsorg och kom ut 2012 på SKL Kommentus Media.
Vår andra bok heter Från tomgång till framgång – lösningsfokuserade verktyg för nyanställda chefer och släppte i april 2016.

 

NY SOM CHEF INOM VÅRD OCH OMSORG

bok

Som nybliven eller kommande chef har du en annorlunda roll jämfört med tidigare, och den här praktiska guiden hjälper dig att komma till rätta i den.

Med en personlig ton och med flera exempel från Stefans egen chefsbana, ger boken både insikter och konkreta tips. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekonomi till ledarskap och målarbete. Boken genomsyras av hur du gör dina medarbetare till delaktiga medskapare.

För dig som ännu inte är chef, men som siktar på att bli det, finns råd inför både intervju och förhandling. Boken är kvalitetssäkrad av en chef med 40 års erfarenhet.

Sagt om boken:
”Jag har din bok Ny som chef som jag ibland tar exempel ur och förmedlar till adepterna. Den är jättebra och lättfattlig”.
Ann-Marie Larsson, mentor och ansvarig för utvecklingsprogrammet för nya chefer inom äldreomsorgen, Karlstad kommun

FRÅN TOMGÅNG TILL FRAMGÅNG
– LÖSNINGSFOKUSERADE VERKTYG FÖR NYANSTÄLLDA CHEFER

1483_Från tomgång till framgång_omslag.indd

Fokus på lösning eller problem?
Som nyanställd chef har du chans att välja!

Du kommer kanske till en arbetsplats där du upplever att mycket står stilla, i bästa fall fungerar någorlunda men där knappast utveckling sker. Mer än något annat längtar du efter att få introducera dina visioner och idéer.

Risken finns att du som nyanställd chef med höga ambitioner vill rusa iväg och ändra på mycket – ibland utan eftertanke. Resultatet kan bli missnöje, nya problem och en chef – du – som förvånat undrar vad det var som blev fel.

Det är därför du ska läsa den här boken. Här hittar du lösningsfokuserade verktyg och smarta råd om hur du på ett effektivt sätt saktar ned, lyssnar, spanar och ställer utvecklande frågor – och därmed får en organisation på tomgång att nå framgång.

Tillsammans med dina medarbetare bygger du lösningar – och gläds åt det som går bra och bättre.

  • Om det inte är trasigt, försök inte laga det.
  • Om det fungerar, gör mer av det.
  • Om det inte fungerar, gör något annorlunda.

Antiflugan, 5-minutaren och Skalan är några av de lösningsfokuserade verktyg som presenteras i boken. Tankeväckande intervjuer med minister, HR-chef, ledarutvecklare, idrottsledare, fackliga företrädare, samt chefer från offentlig sektor.

Sagt om boken:
”I boken Från tomgång till framgång presenterar författarna Stefan Arbratt och Jan Marklund lösningsfokuserade verktyg och smarta råd för att vända en verksamhet där utvecklingen stannat av. En handbok för ivriga chefer.”
Anna Nyström, Kvalitetsmagasinet.

”En ledarskapsbok med många exempel från verkligheten, full av tips och övningar om hur man gör för att förändra och förbättra på ett mjukt sätt. En oumbärlig bok för dig som är ny i chefsrollen och vill mycket!”
Sara Jonerin, chefredaktör på tidskriften Chefen i fokus.

”Jag tyckte den var konkret och hade ett kul upplägg med intervjuerna, verktygen och summeringen i självtestet på slutet”
Malin Andersson, chef HR-utveckling, Göteborgs stad.

Back To Top