skip to Main Content
20161201_DSK9388 hög

OM KCNC

KCNC är ett modernt konsultföretag med fokus på organisationens nyanställda chefer. Vi tillför kraft och verklig prestationsutveckling. Våra arbetsmetoder bygger på det lösninsgfokuserade förhållningssättet och vetenskap.

Vi på KCNC har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med stöd till chefer och organisationer för varaktig förändring.

Våra uppdrag handlar ofta om att stötta framtagning av strategier, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, ledningsgruppen eller den nyanställda chefen att skapa lust och handlingskraft för att nå verksamhetsmålen.

Våra uppdrag verkar för långsiktighet och blir en motvikt till dåligt ledarskap, svagt ansvarstagande och försumligt hanterande av mänsklig kraft och kreativitet.

KONSULTER

Jan Marklund har arbetat som ledarutvecklare i det egna företaget Insikten sedan 2002, ofta med GongGång som han har tagit fram och utvecklat. GongGång är ett strukturerat och systematiskt utbildningsprogram för nyanställda chefer, erfarna såväl som oerfarna, som bidrar till ett hållbart ledarskap. Jan har en gedigen ledarbakgrund med över 15 år som chef inom offentlig sektor och även ägt och drivit en tidning i byggbranschen.

Stefan Arbratt fick sitt första chefsuppdrag 24 år gammal. När han var 32 år debuterade han som författare med boken Ny som chef inom vård och omsorg. En bok av praktisk karaktär där Stefan delade med sig av sina lärdomar och erfarenheter. Idag arbetar Stefan med att ge individuellt stöd till nyanställda chefer och driver även ett bemanningsföretag. Han föreläser även sedan flera år om hur det är att vara ny som chef. Stefan drev under ett par år Sveriges största blogg för nya och blivande chefer inom offentlig sektor och skriver sedan 2011 uppmärksammade krönikor i Tidningen Vision.

Back To Top